Wyniki sprawdzianu TI_niestacjonarne
Wyniki laboratorium TI_stacjonarne

Wyniki laboratorium TNB stacjonarne
     


Wykład 1      Wykład 2      Wykład 3      Wykład 4     

Czerepicki Andrzej: Technologia informacyjna


Materiały do wykładu "Definiowanie logistyki"


Wstęp do logistyki    pdf
O definicji logistyki
Nowa koncepcja zarządzania
Rozwoj logistyki
Definicje z CLM / CSCMP
Definicje z Polski
Jako warunkowanie dostarczania dóbr
Istota logistyki
Co to znaczy logistyczny ?
System logistyczny
"Pod znakiem logistyka"
European Supply Chain Excellence Awards 2006


Pytania o logistykę
Pytanie o proces
Poszukiwanie wzorca
Przełom w logistyce
Ewolucja logistyki
Wstęp do logistyki
Koncepcja logistyczna
Widzialność
O specyfice zarządzania logistycznego
Uwolnienie z "łańcuchów"
Ideał
Logistyk


Logistyka problemem
Konkurs doskonałości
W sprawie logistyki
Pożyteczne Forum
Logistyka kłopotliwa
Logistyka bolesna
Logistyka partnerska
Na ratunek
Odkrycie logistyki
Logistyka nieosiągalna
Problem filozoficzny
Zasady sukcesu

 1. Rutkowski K.: Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 12/2004
 2. Okulewicz J: Etap rozwoju logistyki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2005
 3. Poschardt U.: Rumak z rogatą duszą (o samochodzie Mustang)
 4. Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, Outlook, Booz Allen & Hamilton Inc., 1982 (w Christopher M. (editor), Logistics. The strategic issues. Chapman & Hall, 1992)
 5. Bartram Peter: Life or death logistics. Logistics Europe, styczeń 2005 (wobec tsunami)
 6. A close call. Logistics Europe, luty 2004, s.20 (przypadek Nokia - Ericsson)
 7. Witryna CLM / CSCMP
 8. Schechter D., Sander G.F.: Delivering the Goods: The Art of Managing Your Supply Chain, John Willey & Sons, 2002
 9. LaLonde B.J.: Supply Chain Management: Myth or Reality ?, Supply Chain Management Review, 1997 Spring, s. 6-7.
 10. Metz P.J.: Demystifying Supply Chain Management, Supply Chain Management Review, Winter 1998.
 11. Bruzzone A.G: Logistica industriale - origins, evolution & current situation, 2004.
txt5     txt4     txt3     txt2