©   Józef Okulewicz

znaczek

RÓŻNOŚCI

<<< Część 1     <<< Część 2     <<< Część 3     <<< Część 4     <<< Część 5     ¤      Część 7 >>>    

<<< Strona główna

Pod koniec 2006 roku rozpocząłem współpracę z portalem spedycje.pl
gdzie powstał dział
znaczek
poświęcony propagowaniu nowego widzenia logistyki.Kompletny wykład podstaw nowego ujęcia logistyki

  1. Logistyk poszukiwany
  4. Tajemnica Św. Mikołaja
  7. Sun cat
10. Potrzeba struktury
13. Zaczyn systemu logistycznego
16. Poszukiwanie przyczyn
19. Kryteria w praktyce
22. Logistyka naukowa

  2. W wojsku i w cywilu
  5. Dziejowa sprawiedliwość
  8. Początek drogi
11. Zakres logistyki
14. Realny logistyk
17. Zagrożenia systemu
20. Bieżące problemy logistyczne
23. Świadomość logistyczna

  3. Nowy obraz
  6. Szeroki zakres
  9. Spotkanie światów
12. Specjalizacja
15. Brak integralności
18. Kompletna integralność
21. Światowy problem
24. Podsumowanie etapu


co było potem


horyzont


LOGISTYK POSZUKIWANY

Upowszechnianie się nazwy „logistyka” do określenia wszystkiego, co wiąże się z dostarczaniem towarów, zaśmieca życie publiczne. Jednak towarzyszy temu absorbujący logistyków proces zmiany wymagań co do ich umiejętności.   dalej

25.11.2006


szklane kwiaty na hotelowym suficie w Las Vegas
W WOJSKU I W CYWILU

część 1

W wojskowych operacjach zaopatrzeniowych nie można doszukiwać się klucza do logistyki współczesnej, a źródeł inspiracji należałoby poszukiwać poza dotychczasowymi przejawami stosowania logistyki.   dalej

część 2

W literaturze przedmiotu a nawet w powszechnej świadomości przyjmuje się, że źródłem logistyki są działania militarne. Na szczęście nie zamknęła się ona w tej enklawie i umiejętności logistyków wojskowych są jak najbardziej przydatne w cywilu.    dalej

2.12.2006

8.12.2006


horyzont
NOWY OBRAZ

Dotychczasowe postrzeganie logistyki bazuje na założeniu, że jest to jakiegoś rodzaju zjawisko naturalne, rozpoznawalne na podstawie definicji. Uznawano przy tym, że źródłowym miejscem do obserwowania logistyki jest wojsko.    dalej

15.12.2006


horyzont
TAJEMNICA Św. MIKOŁAJA

Gdy rozpatruje się działania logistyka na obszarze wyznaczonym z jednej strony przez warunkowanie a z drugiej przez podmiotowość człowieka powstaje pewien dylemat.   dalej

22.12.2006


próg wodny
DZIEJOWA SPRAWIEDLIWOŚĆ

Na naszych oczach stało się to, że rozum upomniał się o swe dobre imię. Przez wieki dostrzegano w działalności człowieka wspomaganie działań destrukcyjnych.   dalej

zwycięzki zespół ze swoją szefową: Ian Heigh, Brigitte Olsen, Martin Bush, Robert McEwan Jurorzy docenili to, że w wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu minionych dwóch lat obniżono o połowę koszty operacji, podwojono wielkość dostarczanego asortymentu, sześciokrotnie skracając do 3 dni czas reakcji.
Taki jest praktyczny wyraz gotowości do spełnienia swego posłannictwa, jakim jest niesienie ludziom pomocy w potrzebie. Działalność ta obejmuje wszystkie rodzaje aktywności przypisywanych do „łańcucha dostawczego” od oszacowania potrzeb i mobilizacji środków po zakupy, magazynowanie i zarządzanie flotą.
Wszystko zaś w oparciu o raczej moralne niż prawne środki oddziaływania na swe źródła dostaw i funduszów.
Zdaniem jurorów zwycięzca „nie jest organizacją, która narzuca jeden całościowy ogląd swych składowych części. To co robi i w czym dobitnie osiąga sukces, polega na tym, że dostarcza narodowym towarzystwom, ochotnikom oraz innym wspomożycielom,
klarowność, przejrzystość i strukturę.
Są to dokładnie te aspekty życia, które pierwsze znikają po uderzeniu natury.


29.12.2006


widok przez okno na ogród
SZEROKI ZAKRES

Dopiero na poszerzonym obszarze widzenia logistyki – od warunkowania po podmiotowość człowieka – można docenić znaczenie dotychczasowych sposobów ujmowania logistyki.  dalej

5.01.2007


plaża
SUN CAT

Sun Cat Skutkiem globalizacji jest nie tylko otwarcie świata dla produktów, ale także codzienna konieczność porozumiewania się z przedstawicielami różnych kultur, do czego niezbędne jest podobne rozumienie wspólnie używanych pojęć.  dalej12.01.2007


palmy
POCZĄTEK DROGI

Celem dotychczasowych odcinków cyklu było przygotowanie bazy dla zasadniczej zmiany sposobu ujmowania logistyki.  dalej

19.01.2007


plaża
SPOTKANIE ŚWIATÓW

U podstaw wszelkiego dostarczania leży chęć wyekwipowania człowieka w brakujące mu dobra.   dalej

26.01.2007

POTRZEBA STRUKTURY

Dotychczasowy rozwój logistyki doprowadził w ostatnich latach do właściwego sposobu jej ujmowania, lecz na skutek zastosowanej metody badawczej potraktowano nową formę logistyki jako coś od niej obszerniejszego.   dalej

2.02.2007


góry
ZAKRES LOGISTYKI

Struktura pojęciow logistykiOkreślenie zakresu logistyki jest potrzebne po to by nie toczyć sporów o dodanie bądź odjęcie określonych kompetencji realizatorom procesów dostarczania towarów lub o to, co jeszcze można nazwać logistyką.   dalej


9.02.2007SPECJALIZACJA

Z przedstawionego szerokiego zakresu logistyki wynika przede wszystkim niemożność zdefiniowania takiej logistyki.   dalej

okładka Supply Chain StandardAfter 14 years of setting the standards, Logistics Europe has adapted to a changing environment by re-branding as Supply Chain Standard.
Continuing with Logistics Europe's total emphasis on quality,
Supply Chain Standard will bring you:

 • Leading supply chain thinking
 • Strategies for supply chain excellence
 • World-class best practice and innovation


 • Simply forward them this email and they can register to receive free copies by clicking here.
  ” Nick Allen - editor

  16.02.2007  ZACZYN SYSTEMU LOGISTYCZNEGO

  Przeniesienie do praktyki efektów warunkowania dostarczania dóbr umożliwia system logistyczny.   dalej

  23.02.2007


  murek
  REALNY LOGISTYK

  Leszek Tanaś, Michał Przedlacki: Logistyka międzynarodowych akcji humanitarnych. Konferencja 'Logistyka wokół nas 2007', SKN AELogic, Poznań 1.03.07To co jest wynikiem teoretycznych rozważań mogłoby się nieraz wydawać nieosiągalnym ideałem, a może nawet mrzonką.   dalej

  "- Istnieje taki rodzaj pracy, który nie skupia się na zarabianiu pieniędzy na nowe ferrari prezesa, a skupia się na bardziej szczytnym celu.
  - Ten świat, który my widzimy to nie jest tak na prawdę świat, w którym wszystkim ludziom przyszło żyć.
  - Brak bezpiecznej wody zabija więcej ludzi niż wszystkie wojny odbywające się w danym roku.
  - Jak przyjeżdżamy na miejsce to nie mamy niczego.
  - Logistyk jest najważniejszą osobą w udzielaniu pomocy, tej natychmiastowej.
  "
  [z wypowiedzi Michała Przedlackiego w trakcie konferencji "Logistyka wokół nas 2007", SKN AELogic, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1.03.07]

  2.03.2007  BRAK INTEGRALNOŚCI

  w porannym pośpiechu przerwa na przepuszczenie powietrzaBraki dotychczasowego postrzegania systemu można prześledzić na przykładzie urządzeń do sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu.   dalej

  9.03.2007

  "Angielska zasada - tłumacząc dosłownie: zaciskanie kołnierzyka - mówi,
  że nawet w przypadku kilkupasmowej ulicy należy skrócić czas zielonego światła na wlotach do centrum,
  aby zmniejszyć ich przepustowość.
  To jeden z dość złośliwych sposobów zapanowania nad wszechobecnycm ruchem samochodowym. Autorzy takiego pomysłu chcieli po prostu, aby nie korkować i nie zanieczyszczać spalinami centrów miast, w których na ogół jest dość gęsta zabudowa i intensywny ruch pieszy.
  "

  [Michał Leśniewski: Komunikacyjny węzeł gordyjski. Miesięcznik Politechniki Warszawskiej, Nr 6, czerwiec 2007, s.6-11]

  Stosując bez zrozumienia angielską zasadę szkodzi się Polakom jadącym rano do pracy.
  Chyba nie to było intencją Anglików.

  29.06.2007  " "

  [Anna Abramczyk: Bezpiecznie i bez korków. Miesięcznik Politechniki Warszawskiej, Nr 11, listopad 2007, s.26-27 ]

  W ramach zainteresowania tunelem wzdłuż Wisły nie zwrócono uwagi na to, że naukowcy określili dopuszczalną prędkość w tunelu na 50 km/h, a na co dzień przeciętny kierowca jedzie tam z prędkością 80 km/h.
  Jest to błąd, który dyskwalifikowałby dowolnego inżyniera, a w przypadku transportu na nikim nie robi wrażenia.
  Jednak może to sugerować, że w innych sytuacjach naukowa troska o bezpieczeństwo i brak korków jest równie przesadzona.

  29.06.2007  POSZUKIWANIE PRZYCZYN

  Istnienie oraz funkcjonowanie dowolnego systemu jest zagrożone u samych jego podstaw przez nieuniknione zmiany środowiskowe i niepewność spełnienia celu.   dalej

  16.03.2007


  galeria w Asyżu
  ZAGROŻENIA SYSTEMU

  Logistyka wymaga nie tylko zmiany optyki widzenia systemu ale i sposobu jego tworzenia.   dalej

  23.03.2007


  horyzont
  KOMPLETNA INTEGRALNOŚĆ

  Tworzenie systemu ze względu na kryteria integralności ma na celu uzyskanie jak największej pewności dostarczenia towaru.   dalej

  szyba Porshe po zderzeniu z żywą kurą Tak wygląda szyba Porshe po zderzeniu z żywą kurą.

  Przełomowy sprawdzian przeprowadzono 7 lipca. Blok pianki izolacyjnej o masie 0,75 kg (mniej więcej tyle ile wg ocen specjalistów ważył fragment, który uderzył podczas startu) wystrzelono z prędkością ponad 852 km/godz. (zbliżoną do tej, z jaką uderzył ów fragment) w kierunku elementu ze skrzydła wahadłowca Atlantis.
  [Cabbage M., Harwood W.: Chyba ich straciliśmy. Na podstawie książki „Como check …: the final flight of shuttle Columbia”, za Riders’ Digest, marzec 2005]


  30.03.2007


  plantacja
  KRYTERIA W PRAKTYCE

  Kryteria integralności systemu można dostrzec w praktyce na każdym kroku.   dalej

  6.04.2007


  drzewka przy drodze
  BIEŻĄCE PROBLEMY LOGISTYCZNE

  Przejaw braku przejrzystości w kontekście systemów można nawet znaleźć podczas lektury czasopisma poświęconego logistyce.   dalej

  "Ktoś mógłby spytać,
  czego szuka w podręcznikach uczelnianych
  osoba zajmująca się od wielu lat
  zawodowo logistyką?
  Odpowiedź jest oczywista -
  - rozwiązania bieżących problemów
  albo chociaż wskazówek,
  jak zająć się odpowiednio
  danym tematem
  "

  [Piotr Bachorz: Jak przechowywać i przewozić ?, Logistyka a Jakość, nr 2(44) 2007, s.78-79]

  13.04.2007


  domki
  ŚWIATOWY PROBLEM

  Codzienność logistyczna to brzemię przyziemnych problemów dotyczących palet, powierzchni magazynów, ciężarówek, brakujących lub zbywających materiałów a przede wszystkim ciągle brakującego czasu.   dalej

  Robert Gibler: The next BIG trend in Supply Chain Management ”Over the past 30 years I have seen people try to predict what will make their jobs easier and their businesses more profitable.  Often, these new technologies or strategies become part of the organization’s business plan, but they fail to deliver on their promise. 
  In my article, I proposed an alternative to adopting a fad approach by combining existing technologies and strategies in entirely different ways. 
  I believe that logistics has become too complex to identify only one or two trends.
  A trend in the steamship business might include increased use of guided vehicles for moving containers, while the newest trend in the warehouse is to use RFID tags.  In fact, the fellow who demonstrated his predictive maintenance application also had a working container tracking application that was very similar to the RFID paradigm.  He was able to take a container and place it in a yard, then identify its position and contents.  The most radical aspect of his system, was that the container could be tracked world-wide through the use of a multi-modal communications system. 
  By multi-modal, I mean multiple communications modes.  When it was at sea, the unit would use a GPS and satellite communications.  When it was moving through a metropolitan area, it used wireless networks.  The solution would look a little different today since the communications industry has changed dramatically over the past 10 years.
  I am not sure I am doing a good job of making my point, but it seems that the trends consistently crossing functional logistics lines are driven by cost and customer service.  They include the substitution of information for the movement of materials, improved vehicle efficiency, continued substitution of technology for human labor, and the use of computer based systems for visibility and decision making throughout logistics networks.  When one tries to get more granular, the trend seems to be focused on only one aspect of logistics.  Of course, I am leaving out some of the more recent financial trends aimed at improving cash flow.”

  21.04.2007  LOGISTYKA NAUKOWA

  Zarówno tzw. teoretycy i tzw. praktycy radzą sobie doskonale bez wspólnie uzgodnionego poglądu na to czym jest logistyka.   dalej

  30.04.2007


  domki
  ŚWIADOMOŚĆ LOGISTYCZNA

  Istotą rozwoju zastosowań logistyki i coraz powszechniejszego stosowania tego terminu – czy potrzeba czy nie – musiało być zaspokajanie jakichś tłumionych wcześniej potrzeb.   dalej

  4.05.2007


  domki
  PODSUMOWANIE ETAPU

  Punktem wyjścia zaprezentowanych rozważań o logistyce była refleksja nad tym, jak to jest możliwe, że trzeba i można coś komuś dostarczać.   dalej

  Mike C. Jackson ”A lot has happened since 1997, the most exciting thing in logistics being that we have just founded a new logistics institute at Hull....a Ł20 million project.
  The institute will formally open in August but already has 15 staff.
  The research of the institute will be along the lines set out in my paper with Bridget....systems-based and working from a variety of paradigms.”
  Mike C. Jackson


  11.05.2007


  domki