©   Józef Okulewicz

znaczek

ImprezyTreść 2008:
    * Forum wobec przyszłości     * Koncert przyszłości     * Ogromne i wszystko     * Granica kultur     * Na włosku     * Wyprawa oxfordska     * Dyskusje oxfordskie     * Długi lot     * Integralność systemu     * Potrzebna nauka     * Było ósme Forum


widok z samolotu, fot. Jan Szafruga
VII Forum Młodej Logistyki

zorganizowane przez Studenckie Koło Logistyki Stosowanej
Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
10 - 12 kwietnia 2008


FORUM WOBEC PRZYSZŁOŚCI

FML 7 pierwsze starcie: Koło AON - Kapituła Przed rokiem po zakończeniu VI Forum Młodej Logistyki członkowie kapituły komentowali przy obiedzie szczegóły zadania jakie wcześniej postawili uczestnikom. Zdziwienie budziły głównie fabryki sprzętu AGD w amazońskiej dżungli i w turystycznych miejscowościach na południu Europy. Przy tej okazji zrodził się pomysł by następnym razem dać studentom pod rozwagę realne zadnie, które kiedyś już było rozwiązywane, aby spojrzeli na nie ze swojej perspektywy. Wokół tej koncepcji toczyły się przygotowania do VII FML... FML 7: protokół końcowy dalej

   

22.04.2008

Jednak okazało się, że realne dane są objęte tajemnicą i tym razem zadanie także było oparte na wyobraźni.relacjaIII Forum Praktyków Logistyki

zorganizowane przez
Pekaes     Quantum     EuroLogistics    
22 - 23 kwietnia 2008


KONCERT PRZYSZŁOŚCI

Prof.Piotr Płoszajski Aby dotrzeć na Forum Praktyków Logistyki – odbywające się w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie nad Jeziorem Sulejowskim – należało najpierw pokonać gęstą sekwencję fotoradarów na tzw. „bezpiecznej ósemce”...    dalej

   

23.04.2008Logistyka w Europie 2008

zorganizowane przez
SKLS WT PW
23-30.05.2008OGROMNE I WSZYSTKO

gazetka targowa zakaz fotografowania na targach Te dwa słowa (ogromne i wszystko) – chyba najlepiej charakteryzują targi CEMAT 2008 w Hanowerze. Mogłem je obejrzeć dzięki zdolnościom organizatorskim studentek i studentów z Studenckiego Koła Logistyki Stosowanej z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. >>> dalej


2.06.2008GRANICA KULTUR

W drodze powrotnej z Targów CEMAT po przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy – na której świeciły pustką budki straży granicznej – od razu nastąpiło zderzenie z tubylczą filozofią sterowania ruchem.

Po stronie niemieckiej były prowadzone roboty drogowe gdyż budowano drugi pas drogi. Z tego względu pojazdy poruszały się dwoma wąskimi pasmami jezdni. Na tym odcinku prędkość ograniczono do 80 km/h. Z taką też mniej więcej prędkością poruszała się kolumna pojazdów w stronę Polski. W przeciwnym kierunku ktoś jechał zbyt wolno i w efekcie utworzył się wielokilometrowy zator.

Po naszej stronie nic na drodze nie robiono. Na szerokim pojedynczym ciągu asfaltu były wymalowane dwa standardowe pasma jezdni tak, że w efekcie powstały dwa szerokie pobocza. Na takiej drodze postawiono znak ograniczenia prędkości do 60 km/h. Jednak żaden z pojazdów jadących z Niemiec nie zmniejszył swej prędkości ufając niemieckiej metodzie wyznaczania dopuszczalnej prędkości. Dodatkowo pojazdy obejmowały kołami ciągłą linię oddzielającą jezdnię od pobocza, aby zwiększyć odległość pomiędzy pojazdami poruszającymi się w przeciwnych kierunkach.

Podobnie jechały pojazdy w stronę Niemiec, jakby wiedząc – może przez CB – że za chwilę znajdą się w sferze utrudnień drogowych zmuszających ich do kontynuowania jazdy z prędkością ograniczoną do 80 km/h.

Oczywiście możnaby się uprzeć i próbować zmusić kierowców do przestrzegania narzuconych przepisów, montując po naszej stronie ciąg fotoradarów. Ze względu jednak na dotychczasową bezowocność tego rodzaju wysiłków, może należałoby porównać przygraniczne zasady sterowania ruchem, skoro efekty ich stosowania są tak różne. Powodują one m.in. to, że ci sami ludzie kierując się swoim rozeznaniem sytuacji raz postępują zgodnie z narzuconymi przepisami a raz niezgodnie z nimi. To by sugerowało, że w jednym z przypadków te przepisy są błędnie ustalane.

4.06.2008POCHWAŁA RÓŻNORODNOŚCI

fontanna marki Rossmann komisjonowanie marki Rossmann komisjonowanie marki Rossmann BMW marki Rossmann

(...)

_.06.2008

Oxford Round Table
20-25.07.2008NA WŁOSKU

pałac Blenheim Uczestnictwo w Oxford Round Table dało okazję do refleksji nad tym jak często sprawy wielkiej wagi zależą od drobiazgów. Organizatorzy umieścili bowiem w programie zwiedzanie palacu Blenheim położonego na polach pod Woodstok koło Oxfordu. >>> dalej5.08.2008WYPRAWA OXFORDSKA

obrady ORT Coroczne spotkania dyskusyjne pod nazwą „Oxford Round Table” są organizowane od 1988 r. przez firmę amerykańską nie związaną z uniwersytetem. Do udziału zapraszane są indywidualnie różne osoby ze świata nauki i polityki, w celu przedyskutowania tematu wybranego przez organizatorów. >>> dalej29.09.2008DYSKUSJA OXFORDSKA

Spotkanie dyskusyjne„Oxford Round Table” z założenia łączy specjalistów z różnych dziedzin. Uczestniczyli w nim zarówno przedstawiciele nauk przyrodniczych jak i szkół artystycznych. Choć różne były metodologie i punkty widzenia, to wspólnym celem było radzenia sobie z problemem podziałów kulturowych. Część z uczestnicy spotkania przywiozła ze sobą do zaprezentowania to co jest ich pasją i czym chcieli się podzielić z innymi, a część przyjechała tylko posłuchać i wziąć udział w dyskusji. >>> dalej16.10.2008

Methodological aspects of processes of realization
abstract

Naturalists’ and humanists' course of thinking was alike each other till the end of the seventeenth century. From the eighteenth century began the real age of a methodology. The paramount achievement of that century was the analysis of human mental power known as “critique of reason” made by I. Kant. The course of thinking – at least in Europe and in the North America – has fallen into two types: one rigorous, ordered and methodological style of scientists and the other style of humanists. The C.P. Snow’s division on two cultures - introduced almost half a century ago - could be the example of such a phenomenon.
Therefore one could conclude that such a condition is natural and a reason for many other partitioning comes from development of civilization. Spectacular areas of contemporary occurrence of two different cultures are processes of delivering goods of different kind. Products of science and technology are confronted with subjectivity of the customers.
A method of determining conditions of delivering goods will be presented in our work. The novelty of this approach is revealing both interdependence and just permeating of ways of thinking yet seemed to be mutually exclusive.

Checklist of Items to Bring to the Oxford Round Table

Electrical Adapters for Britain (they are 3 prong)

Banquet attire (suit/tie, etc.)

Credit Cards for ease of purchasing

Wash cloths (the English do not supply these)

All toiletries

Calling cards or you can purchase prepaid calling cards in Oxford

Good pair of walking shoes

Small extra bag for taking souvenirs home

Business cards

Alarm Clock - preferably battery operated - the electric kind tend to blowout

Umbrella

Warm jacket for the occasional chilly evening

British Pounds (sometimes it is easier to get British Pounds in the US and bring with you)

Hair dryers tend to blowout due to the difference in electrical currents. It is sometimes easier to purchase a hair dryer in Oxford for about 10 pounds.


*Linens, Towels and Pillows are providedPolLog - VI Forum Polskich Menedżerów Logistyki
23-24.10.2008DŁUGI LOT

Był rok 2000 gdy w listopadzie na II Kongres Logistyków Polskich, przyjechał do Polski Martin Christopher. ... >>> dalej

Martin Christopher autograf Martin Christopher


Martin Christopher

Propozycja modelu SCM na kongresie CSCMP w 2008 r.24.10.2008Transport Systems Telematics
5-7.11.2008INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU

Systemy znane są od zawsze. Nazwę swą zawdzięczają starożytnym Grekom, którzy tym słowem oznaczali coś, co jest całością. Potem zauważono, że coś nie jest całością samo z siebie, lecz jest za takie uważane. Wobec czego raz system jest złożony z elementów a innym razem sam jest elementem innej całości. ... >>> dalej

16.11.2008TST 2008 galeria

TST 2007 galeria12 Konferencja Logistyki Stosowanej
3-6.12.2008POTRZEBNA NAUKA

Konferencja Logistyki Stosowanej odbywająca się pod koniec roku w Zakopanem stwarza okazję by zadać pytanie o pożytek, jaki przyniosłoby uznanie logistyki za samodzielną dyscyplinę naukową. Od kilku już lat podejmuje się tam wysiłki by przybliżyć tę wyczekiwaną chwilę. ... >>> dalej

kolejne kroki15.12.2008W rozwiniętej formie tekst ukazał się w czasopiśmie Logistyka nr 1/2009, s.77

2007 r. <=> 2009 r.